Chi tiết sản phẩm
  • LT-0005-15 (UC)
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem: 989
  • Mua hàng

Thiết bị bảo vệ đường điện thoại, mạch  ISDN/ADSL/PCM, dòng tải 140µA, 20kA 8/20µs, một đôi dây.